<< Keer terug naar de vorige pagina

Familierecht

Bijna iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met familierecht. Het personen- en familierecht omvat alle zaken die geregeld moeten worden bij schenkingen, nalatenschappen, overlijden, huwelijk, samenwonen of een scheiding. Ook vallen voogdijregelingen, bewindvoering en adoptie onder het familierecht.
Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren en beslissingen neemt die bij uw situatie passen. Wij kunnen u bij uw keuzes van advies voorzien en stellen de benodigde documenten voor u op.

 • Testamenten
  Het opmaken van een testament is vaak zeer verstandig. U kunt in uw testament bepalen wat u wilt dat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt. Vaak denkt men dat alles bij wet wel goed is geregeld, maar blijkt na overlijden van een dierbare dat de overledene het eigenlijk toch anders had gewild dan ...
  Lees verder >>
 • Levenstestamenten en volmachten
  Stel dat u, vanwege bijvoorbeeld dementie, wilsonbekwaam raakt. Als u niet meer namens u zelf kunt optreden, wie moet dat dan doen ? Regelt u niets, dan kan er via de rechter een bewindvoerder worden aangewezen. U kunt echter iets regelen, waardoor een onderbewindstelling niet nodig is: u kunt iemand aanwijzen als uw “algemeen gevolmachtigde”. Die gevolmachtigde dient ...
  Lees verder >>
 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
  Door het opstellen van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden kunt u vaak risico’s uitsluiten en bent u flexibeler in het nemen van beslissingen. Een reden om deze voorwaarden op te maken kan zijn dat u een eigen onderneming heeft of een familiekapitaal dat privé moet blijven. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuzes en, ...
  Lees verder >>
 • Samenwonen
  Als u samenwoont is het verstandig en zelfs bijna noodzakelijk om een samenlevingsovereenkomst op te stellen. In een samenlevingscontract legt u vast welke zaken gemeenschappelijk zijn en welke zaken privé-eigendom blijven. Ook kunt u aangeven dat in geval van overlijden de gezamenlijke goederen voor de langstlevende zijn. Het nabestaandenpensioen kan ook een reden zijn voor ...
  Lees verder >>
 • Samenwonen en kinderen
  Vroeger was het normaal dat men in het huwelijk trad tijdens of voor de zwangerschap. Dan was alles meteen ‘wettelijk geregeld’. Tegenwoordig is het krijgen van kinderen steeds minder vaak een reden om te gaan trouwen. Dit is ook helemaal niet noodzakelijk, mits u een samenlevingscontract en testamenten heeft opgesteld. Dan is alles ook wettelijk ...
  Lees verder >>
 • Voogdij
  Uw kinderen zijn u dierbaar en u wilt dan ook dat er goed voor ze wordt gezorgd, mocht u komen te overlijden. Door bij testament of notariële akte een voogd te benoemen, krijgt u als ouder de zekerheid dat uw kinderen na overlijden door de juiste persoon opgevoed en verzorgd worden.
  Lees verder >>
 • Bewind
  De voogdij eindigt op het moment dat de kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken. Op dat moment kunnen de kinderen ook vrij over de nalatenschap beschikken. Het is raadzaam om een zogeheten bewindvoerder aan te stellen. Deze bewindvoerder beheert het vermogen van het kind tot een door u te bepalen leeftijd. Deze regeling voorkomt ...
  Lees verder >>
 • Adoptie
  Bij een adoptie komt veel kijken. Een van de zaken die geregeld moet worden is het legaliseren van documenten door een notaris. U kunt daarvoor natuurlijk ook bij ons terecht.
  Lees verder >>
 • Nalatenschap
  De afwikkeling van een nalatenschap kan eenvoudig gezegd worden onderverdeeld in drie werkzaamheden: Het opstellen van een verklaring van erfrecht, het opstellen van een aangifte erfbelasting en de verdeling van de nalatenschap.
  Lees verder >>
 • Verklaring van erfrecht
  Een verklaring van erfrecht is een notariële akte, waaruit blijkt wie de overledene is, wie zijn of haar erfgenamen zijn en of er een persoon is aangewezen die namens de erfgenamen mag handelen. Met deze akte kunnen erfgenamen bij officiële instanties (zoals banken en overheidsinstellingen) aantonen dat zij over de nalatenschap mogen beschikken.
  Lees verder >>
 • Aangifte erfbelasting
  De aangifte erfbelasting is een aangifte waarin de omvang van de nalatenschap en de aandelen van de erfgenamen in die nalatenschap worden aangegeven. Het is van groot belang dat niet wordt vergeten gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden welke een testament veelal biedt. Inschakeling van een deskundige, zoals de notaris, is dus eigenlijk een ...
  Lees verder >>
 • Verdeling van de nalatenschap
  Bij de verdeling van de nalatenschap worden de gelden en goederen onder de erfgenamen verdeeld, volgens de wet en volgens het eventuele testament.
  Lees verder >>
<< Keer terug naar de vorige pagina