Samenwonen

Als u samenwoont is het verstandig en zelfs bijna noodzakelijk om een samenlevingsovereenkomst op te stellen. In een samenlevingscontract legt u vast welke zaken gemeenschappelijk zijn en welke zaken privé-eigendom blijven. Ook kunt u aangeven dat in geval van overlijden de gezamenlijke goederen voor de langstlevende zijn. Het nabestaandenpensioen kan ook een reden zijn voor het opstellen van een samenlevingscontract. Als je hiervoor als samenlevende partner in aanmerking wilt komen, stelt het pensioenfonds vaak een notariële samenlevingsovereenkomst als voorwaarde.

<< Keer terug naar de overzichtspagina