<< Keer terug naar de vorige pagina

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht omvat het recht met betrekking tot bedrijfsvoering. U kunt dan denken aan het recht met betrekking tot de diverse rechtsvormen waarin een onderneming kan worden uitgeoefend, de structuur van een onderneming (waaronder medezeggenschap en toezicht) en enkele bijzondere rechtsgebieden zoals samenwerking tussen ondernemingen, publicatie en registratie.

  • Oprichting onderneming
    Als u ervoor kiest om bijvoorbeeld een Besloten vennootschap (BV) of Naamloze vennootschap (NV) op te richten, moet de overeenkomst worden opgenomen in een notariële akte.
  • Statuten vastleggen
    Ook de statuten van een stichting, vereniging of maatschap kunnen bij de notaris worden vastgelegd. Hiermee kunt u er zeker van zijn dat alles wettelijk geregeld is, mochten er later bijvoorbeeld meningsverschillen ontstaan tussen de vennoten of leden. Heeft u specifieke vragen of wensen, neem dan contact met ons op.
<< Keer terug naar de vorige pagina