Privacyverklaring

INLEIDING

Op onze website www.huizingadevries.nl verwerken wij een aantal gegevens van u die aangeduid kunnen worden als persoonsgegevens in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken op onze website privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die u aanlevert via het op onze website aanwezige contactformulier. Wij vragen in dit formulier om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kunt u zelf actief overige informatie aanleveren via het berichtenvenster in het contactformulier. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer u dit formulier invult en gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht.
Bij het verzamelen van uw gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

GRONDSLAGEN VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen: uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, een gerechtvaardigd belang of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

VERSTREKKING VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als wij dat nodig achten voor de website of als dit wettelijk verplicht of toegestaan is (zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt; in dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven). Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (onder andere met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Wij delen uw persoonsgegevens derhalve met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hostingleveranciers en andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

BEVEILIGING EN BEWARING

Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze voor heeft afgegeven. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

PRIVACYRECHTEN

Op grond van de AVG heeft u het recht een verzoek tot inzage, correctie, wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij ons indienen. Indien u gebruik wenst te maken van deze privacyrechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze verklaring. Om misbruik te voorkomen vragen wij u daarbij om u voldoende te identificeren.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

COOKIES

Wij gebruiken cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt (computer, tablet of smartphone). Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals Google Analytics, Google Recaptcha en Google Maps. Dit gebeurt op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Bij het surfen op onze website gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie kunt u vinden in ons cookiebeleid.

CONTACTGEGEVENS

Naam kantoor: Notariskantoor Huizinga De Vries
Adres: Tolberterstraat 39a
Postcode / Plaats: 9351 BC Leek
e-mailadres: notaris@huizingadevries.nl
Telefoon: 0594-512005

<< Keer terug naar de overzichtspagina