Oprichting onderneming

Als u ervoor kiest om bijvoorbeeld een Besloten vennootschap (BV) of Naamloze vennootschap (NV) op te richten, moet de overeenkomst worden opgenomen in een notariële akte.

<< Keer terug naar de overzichtspagina