Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte, waaruit blijkt wie de overledene is, wie zijn of haar erfgenamen zijn en of er een persoon is aangewezen die namens de erfgenamen mag handelen. Met deze akte kunnen erfgenamen bij officiële instanties (zoals banken en overheidsinstellingen) aantonen dat zij over de nalatenschap mogen beschikken.

<< Keer terug naar de overzichtspagina