Bewind

De voogdij eindigt op het moment dat de kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken. Op dat moment kunnen de kinderen ook vrij over de nalatenschap beschikken. Het is raadzaam om een zogeheten bewindvoerder aan te stellen. Deze bewindvoerder beheert het vermogen van het kind tot een door u te bepalen leeftijd. Deze regeling voorkomt dat uw kinderen op relatief jonge leeftijd onverstandig met hun geld omgaan.

<< Keer terug naar de overzichtspagina