Voogdij

Uw kinderen zijn u dierbaar en u wilt dan ook dat er goed voor ze wordt gezorgd, mocht u komen te overlijden. Door bij testament of notariële akte een voogd te benoemen, krijgt u als ouder de zekerheid dat uw kinderen na overlijden door de juiste persoon opgevoed en verzorgd worden.

<< Keer terug naar de overzichtspagina