Levenstestamenten en volmachten

Stel dat u, vanwege bijvoorbeeld dementie, wilsonbekwaam raakt.
Als u niet meer namens u zelf kunt optreden, wie moet dat dan doen ?
Regelt u niets, dan kan er via de rechter een bewindvoerder worden aangewezen.
U kunt echter iets regelen, waardoor een onderbewindstelling niet nodig is: u kunt iemand aanwijzen als uw “algemeen gevolmachtigde”. Die gevolmachtigde dient u aan te wijzen op een moment waarop u nog wel wilsbekwaam bent. De mogelijkheid bestaat daarbij om de volmacht pas te laten ingaan op het moment dat u niet meer namens u zelf kunt optreden.
De volmacht biedt een oplossing voor allerlei dingen die u ten gevolge van uw wilsonbekwaamheid niet meer kunt, zoals bijvoorbeeld verkoop van uw woning, het beschikken over uw bankrekeningen, uw vertegenwoordiging bij de belastingdienst, schenkingen, enzovoort, enzovoort.

<< Keer terug naar de overzichtspagina