Schepen

Naast onroerend goed bestaat er ook roerend goed. Hieronder vallen onder andere schepen. In de gevallen dat een schip verplicht (of onverplicht) is ingeschreven in de registers bij het kadaster is de notaris een van de door de wet aangewezen personen waarbij de overdracht plaats dient te vinden. In dat geval wordt het schip namelijk gezien als een registergoed (net als een huis) en dient de levering en hypotheekvestiging via de notaris plaats te vinden.

Heeft u specifieke vragen of wensen, neem dan contact met ons op.

<< Keer terug naar de overzichtspagina